Algemene voorwaarden

Ziekte, afwezigheid en inhalen

Opzegging en verlenging

Aansprakelijkheid

Schoolvakanties en vrije dagen